Mammografi.no

Om Mammografi

Risikoen for å få brystkreft øker for kvinner fra 40 år. Vi anbefales derfor jenvlig mammografi fra denne alder.

Mammografi er en spesialundersøkelse av brystene for å påvise eventuelle sykelige forandringer i brystvevet.

Tidlig påvisning av brystkreft øker sjansen for helbredelse og mulighet for brystbevarende kirurgi. 

Mammografi er i dag den mest effektive bildediagnostiske metoden for å oppdage brystkreft på et tidlig stadium.

Er du arvelig belastet med brystkreft med tidlig debut, og er du i tvil når du bør begynne med mammografi, snakk med din fastlege.

Les mer om undersøkelsen her.

 

Fakta

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge og i den vestlige verden, hver 12 kvinne vil utvikle brystkreft. 3220 kvinner fikk denne sykdommen i Norge i 2013.

Av kvinner som rammes av denne kreftformen regner en i dag med at 5 til 10 % av tilfellene skyldes arv.