Mammografi.no

MAMMOGRAFI UNDERSØKELSER

bilde1.jpg

Mammografi
rutineundersøkelse

bilde3.jpg

MammoPluss

bilde4.jpg

Klinisk mammografi

benhelse.jpg

BenskjørhetstestUnilabs tilbyr alle kvinner over 40 år mammografiundersøkelse. Hvis du ønsker å motta påminnelse om kontroll, kan du registre deg under påminnelse i menyen til venstre. Du vil motta en påminnelse om anbefalt kontroll.

Ny strålevernforskrift krever henvisning fra lege for alle røntgenundersøkelser. Kontakt din lege for å få henvisning. 

Det er fritt sykehusvalg i Norge. Du kan derfor velge å ta undersøkelsen hos Unilabs, selv om du er henvist til et annet institutt eller en røntgenavdeling ved sykehus.

Unilabs Røntgen har lang erfaring med mammografiundersøkelser og du blir godt ivaretatt. Vi er profesjonelle og behandler alle våre pasienter med respekt og forståelse.


Forberedelser

Vennligst møt 10 minutter før undersøkelsen. Selve undersøkelsen tar ca 15 minutter og bildetakingen ca 5 minutter.

Unngå å bruke krem og talkum på brystene og i armhulene på undersøkelsesdagen. Dette for at små partikler kan drysse ned på bildeplaten og gjøre tolkingen av bildene vanskeligere.


Selve mammografi undersøkelsen

En radiograf viser deg til undersøkelsesrommet og gjennomfører selve undersøkelsen. Radiografen vil stille deg spørsmål om symptomer i brystene, hormonbehandling, om det er brystkreft i familien, har du hatt operasjoner i brystene og om du er gravid.


Hvordan

Brystene blir undersøkt for å se om det er noen hudforandringer, arr eller inndragninger. Brystet blir plassert i et røntgenapparat (mammograf). Brystet klemmes litt sammen mellom to plater. Dette er nødvendig for å få gode bilder. Selve sammenklemmingen av brystet kan oppleves litt ubehagelig. Det blir tatt bilder fra flere forskjellige vinkler og posisjoner, på den måten er vi sikre på at hele brystet blir undersøkt.


Mammografi med Silikon

En mammografiundersøkelse går fint å ta hvis du har en protese. Protesene er laget for å tåle mammografi. Med silikoninnlegg, benyttes halvparten av trykket som ved et bryst uten innlegg. Etter undersøkelsen

Mammografibildene blir gransket av to radiologer, uavhengig av hverandre. Alle som tar undersøkelsen mottar svarbrev hjem hvis alt er normalt. Henvisende lege eller din fastlege vil motta svar på undersøkelsen.

Ved avdekking av forandring i brystet kan det bli behov for supplerende undersøkelser med ultralyd og eventuelt celleprøve. Du vil motta nytt innkallingsbrev til ny time av oss. Ved funn som krever behandling oversender Unilabs nødvendig informasjon til ditt sykehus. 

En innkalling til etterundersøkelse kan gi engstelse hos mange, men en slik innkalling trenger ikke bety at du har brystkreft. Noen ganger er en grundigere undersøkelse nødvendig uten at noe er galt.


Stråling

En mammografiundersøkelse gir svært lav stråledose. Stråledosen tilsvarer ca. 2 måneder naturlig bakgrunnsstråling. Risiko forbundet med denne strålingen er ubetydelig selv om man går til regelmessige kontroller.

Strålingen blir ikke igjen i kroppen etter bildene er tatt.

Stråledosen som brukes kontrolleres regelmessig av Statens Strålevern.

Bestill time idag!